Jacques Bindels

Interview Jacques  

Wanneer ben je gestart bij harmonie Excelsior? Hoe ben je terecht gekomen bij harmonie Excelsior?
Ik ben 60 jaar lid bij Harmonie Excelsior, waarvan 58 jaar als spelend lid.

Ik kan me nog herinneren dat toen ik 11-12 jaar was in Nijswiller, bij het kasteel van de zusters in de Zomer de Harmonie speelde op een Kiosk

Ik luisterde graag naar de muziek van de Harmonie en vooral naar het slagwerk,

Vooral de pauken boeide mij, zodoende heb ik een aantal jaren daarna de Heer Wagemans

opgevolgd als Paukenist.  Maar eerst ben ik begonnen met trommelen.

 

In 1959 heb ik me aangemeld bij de harmonie met nog een paar jongens: Piet Habets, Frans Schoonbrood en Jan Zinken. Trommels gehaald, het waren nog van die platte mars trommen en samen zijn we begonnen met het leren van de roffel. In 1960 ben ik begonnen bij de drumband, onder leiding van dhr. A.Dusch.

Leo OlischlagerInterview dhr. Olischlager

Ook dit jaar mogen wij weer vol trots enkele jubilarissen aan u voor stellen. We beginnen deze reeks met onze 70 jarige jubilaris, dhr. Leo Olischlager.

Wanneer bent u gestart bij harmonie Excelsior? Hoe bent u terecht gekomen bij harmonie Excelsior?

Ik stam uit een muzikale familie, mijn broers en vader waren al lid van Harmonie Excelsior. De Harmonie stond bij ons thuis en bij mij nog steeds hoog in het vaandel.

In 1949 ben ik als 10 jarige jongen muzieklessen gaan nemen bij dhr. Dusch, daarna heb ik nog muzieklessen gevolgd aan de muziekschool in Kerkrade.