Op zaterdag 9 november 2019 zullen harmonie St. Cecilia 1836 Vaals en harmonie Excelsior Nijswiller een gemeenschappelijk concert geven in zaal Zera/ Obelisk Vaals.

Voor het jaarlijks "Grenzeloos" concert van 'de Moeziek va Vols' is er dit jaar besloten om dit samen met harmonie Excelsior te doen. Als één groot orkest dat niet past op de standaard bühne van deze fantastische zaal zullen wij werken ten gehore brengen waar u stil van wordt.

Een avondvullend programma dat om 20:00 uur van start gaat. Een avond om niet te missen. Onder de regie van onze beider dirigenten Patrick Sporken en Luc Scholtes.

Beleefd uitnodigend,

 

Bestuur en leden van harmonie Excelsior en harmonie St. Cecilia 1836 Vaals