Beste sympathisanten,

Ook in 2021 zijn we nog niet Corona vrij, al lijkt het de goede richting op te gaan. Op dit ogenblik vinden wij het als vereniging nog steeds te riskant om langs te deuren te gaan voor de jaarlijkse donatie ronde. Zowel voor u als voor ons. Omdat wij echter wel hard aangewezen zijn op jullie steun, zijn we op zoek naar een alternatief voor u en ons. Dit denken we te hebben gevonden via de digitale route.

QR-Code Klik de link
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=sqZdmi JaTOOmWF5KTihJnw

Scan de QR code met uw mobiel of klik op de link. Kies vervolgens uw eigen bank en pas indien gewenst het bedrag aan.

Of boek een bedrag naar keuze via uw eigen bank over naar bovenstaande rekening o.v.v. 'donatie'

Rekening nummer:

NL50 RABO 0132 2022 98

t.n.v. Harmonie Excelsior

o.v.v. Donatie

Wij verheugen ons over elke bijdrage en zijn als wij weer snel muziek mogen laten klinken.

Namens bestuur en leden alvast hartelijk dank voor uw donatie.

 

John Mullenders

Voorzitter