Print

Beste (ere)leden,

 

Om financieel overzicht te behouden spreken we binnen Excelsior enkele regels af.

 

Contributie:

Elk lid betaalt de door hem/haar verschuldigde contributie. Alhoewel de contributie vastgesteld is per jaar is het meest handige als je een automatische afschrijving per maand regelt. Maar uiteraard mag per kwartaal, half jaar of per jaar ook gewoon. In geval van twijfel gelieve contact op te nemen met de penningmeester.

 

Kascontrole:

Elk jaar worden er tijdens de jaarvergadering twee kascontroleurs benoemd. Deze controleren het volgende jaar de verenigingskas en geven de penningmeester bij goed bevinden hun decharge. De procedure hieromtrent vind je hier, als ook de genoemde checklist.

 

Contante ontvangsten:

Het liefste bankieren we als vereniging digitaal. Geen gedoe met los geld tellen, storten, wisselgeld, etc. Maar soms is het niet anders mogelijk of toch het eenvoudigst. In zulke gevallen leveren we de contante ontvangsten aan bij de penningmeester. Dit via dit formulier, geteld en ondertekend door twee leden. Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze penningmeester.